Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2276
Title: Phát triển dịch vụ đánh giá người học trên nền WEB
Authors: Nguyễn Văn Cường
Issue Date: 2016
Abstract: Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng ngành công nghệ thông tin, sự lên ngôi của ngôn ngữ lập trình PHP cùng với các Framework cho phép chúng ta xây dựng các ứng dụng trên nền web một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Các ứng dụng web phục vụ mọi ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống và ngành giáo dục cũng không ngoại lệ. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đã nâng cao chất lượng dạy và học một cách đáng kể. Thế nhưng, cho đến nay việc áp dụng chỉ mới dừng lại ở các ứng dụng quản lý sinh viên và chia sẻ tài liệu.Chúng ta rất cần có một ứng dụng cho phép người học có thể làm bài thi trực tuyến, giáo viên có thể quản lý điểm và bài làmmột cách dễ dàng nhất để thuận tiện cho công tác đánh giá sinh viên. Đó là lý do tôi làm về đề tài “Ứng dụng đánh giá người học trên nền Web”. Trong khóa luận này, tôi giới thiệu các quy trình xây dựng hệ thống đánh giá người học trên nền webvà các hữu ích của chương trình đối với người dạy và người học. Bên cạnh đó, khóa luận cũng trình bày một số vấn đề gặp phải và cách giải quyết các vấn đề đó trong quá trình xây dựng hệ thống này. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP trên nền tảng PHP Laravel Framework. Việc áp dụng nền tảng laravel framework cho phép hệ thống có khả năng đồng bộ và tích hợp cao góp phần thuận tiện cho việc phát triển mở rộng hệ thống trong tương lai.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2276
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.docx15.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.