Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2257
Title: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MAXIMUM ENTROPY TRONG PHÂN LỚP QUAN ĐIỂM CHO DỮ LIỆU VĂN BẢN
Authors: Phạm Nguyên, Bình
Issue Date: 11-Jan-2017
Abstract: Luận văn tập trung vào tìm hiểu các mô hình học máy có giám sát phổ biến, được ứng dụng trong bài toán phân lớp quan điểm người dùng cho dữ liệu văn bản thu được từ các kênh truyền thông xã hội. Trong luận văn, chúng tôi cũng đã lựa chọn bộ phân lớp Maximum Entropy để cài đặt và thử nghiệm, đồng thời ứng dụng vào hệ thống tự động phân tích dữ liệu truyền thông xã hội trực tuyến phục vụ quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực đào tạo cho Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2257
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khóa luận.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Tom tat luan van.pdf457.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.