Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2251
Title: THEO DÕI ĐỐI TƢỢNG DỰA TRÊN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ TỐI ƢU HOÁ BẦY ĐÀN
Authors: Vũ Tuấn, Anh
Issue Date: 11-Jan-2017
Abstract: Vấn đề phát hiện, nhận dạng, phân tách và hiểu ngữ nghĩa của đối tượng trong ảnh/video đã được nghiên cứu rộng rãi trong trong lĩnh vực thị giác máy tính hàng thập kỷ qua. Các nghiên cứu được nhanh chóng phát triển nhờ những tiến bộ trong một số lĩnh vực liên quan như: việc phát triển các mô hình toán học phức tạp, các nghiên cứu chuyên sâu về nhận thức tri giác (cognitive vision), năng lực của các hệ thống tính toán, các giải thuật thông minh, cũng như đòi hỏi của kiểm thử trên các bộ dữ liệu lớn. Với mong muốn tham gia vào hướng nghiên cứu còn mới này và giúp các hệ thống giám sát đạt hiệu quả cao hơn và giảm được chi phí con người chúng tôi thực hiện đề tài “Theo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hoá bầy đàn” .Luận văn này được cấu trúc các phần như sau. Chương tiếp theo là một định nghĩa cơ bản được sử dụng trong luận văn, bao gồm: lý thuyết trích xuất đặc trưng, giải thuật phân cụm fuzzy c-partition và giải thuật di truyền. Chương ba trình bày cách tiếp cận giải quyết bài toán theo dõi đối tượng của luận văn. Cách tiếp cận này được ứng dụng giải quyết với đối tượng cụ thể là phương tiện giao thông chụp từ ảnh UAV, các kết quả thử nghiệm chỉ ra ở chương bốn. Và cuối cùng các kết luận được đưa ra ở chương năm
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2251
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuTuanAnh_Luan van day du.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open
VuTuanAnh_Tom tat Luan van.pdf919.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.