Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2248
Title: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ HỖ TRỢ KIỂM THỬ PHẦN MỀM ANDROID
Authors: Phan Thị, Huế
Issue Date: 11-Jan-2017
Abstract: Luận văn nghiên cứu phương pháp kiểm thử CTS do Google đề xuất với các đối tác muốn sử dụng hệ điều hành Android trên các thiết bị di động. Từ phương pháp này đã xây dựng cách tiếp cận kiểm thử một dự án Android Junit Test, đồng thời xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm thử các phần mềm Android Junit trên các thiết bị di dộng thực tế. Công cụ đã mang lại những ưu điểm đáng kể so với việc kiểm thử trực tiếp hiện nay trên các môi trường phát triển như Eclipse hay Android Studio. Nó mang đến một giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ nhưng tính năng trực quan. Luận văn cũng đưa ra việc thử nghiệm công cụ CTS Executor trên dự án Android Junit Test thực tế. Qua thực nghiệm đã chỉ ra những ưu điểm cũng như những hướng phát triển thêm của luận văn trong tương lại.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2248
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan_K20KTPM_PhanThiHue.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
tomtat_K20KTPM_PhanThiHue.pdf977.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.