Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2230
Title: Tìm hiểu bài toán trích chọn quan điểm và ứng dụng vào phân tích dữ liệu của dịch vụ chia sẻ VIDEO
Authors: Tạ Hữu, Hà
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2230
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT_Ta_Huu_Ha.docx19.38 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.