Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2212
Title: Biến đổi các vùng khác nhau trên mô hình vùng khuôn mặt dựa vào các hình thái nhân trắc học
Authors: Nguyễn Văn, Thuần
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2212
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat khoa luan.doc39.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.