Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2205
Title: Ứng dụng công cụ quản lý yêu cầu và quản lý kiểu thứ tự mã nguồn mở trong quản lý chất lượng phần mềm
Authors: Trương Thị, Thùy
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2205
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong_Thi_Thuy_TT.doc31 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.