Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2202
Title: Giải pháp phân biệt tên người trên Web dựa trên mô hình thông tin Người và thử nghiệm vào hệ thống tìm kiếm người tiếng Việt.
Authors: Nguyễn Thị Thanh, Na
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2202
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTat_KLTN_NguyenThiThanhNa.docx13.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.