Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2185
Title: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ PHẢN ỨNG LÊN CẤU TRÚC NANO CỦA GRAPHITE NHIỆT PHÂN (PG) TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD
Authors: TRẦN SĨ TRỌNG, KHANH
Issue Date: 2016
Abstract: Graphite nhiệt phân tên quốc tế là Pyrolytic Graphite, viết tắt là PG. Vật liệu PG có cấu trúc đặc biệt nên có một số đặc tính dị hướng khác thường do đó nó là vật liệu rất quan trọng trong công nghiệp nói chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng. Trong công nghiệp nói chung, PG không thể thiếu trong các nhà máy hóa chất, nhất là trong nhà máy sản xuất Clor và xút. Chúng được làm điện cực để điện phân muối thu được Clor và xút. Trong lò nhiệt độ cao từ 1600 0 C đến 3000 0 C chúng làm màn phản nhiệt và cách nhiệt. Không có màn phản nhiệt này sẽ không bao giờ đạt được nhiệt độ trên 2000 0 C trong lò chân không. PG còn được sự dụng chế tạo màn lọc đơn sắc cho neutron và nghiên cứu tán xạ Xray. Graphite nhiệt phân có trật tự cao (HOPG) được sử dụng như một yếu tố hòa tan trong quang phổ kế HOPG được sử dụng cho quang phổ Xray. Trong y học, PG còn được dùng như những lớp phủ lên van tim hoặc khớp thay thế trong tiểu phẫu chỉnh hình ... Trong công nghiệp quốc phòng. Tất cả các loa phụt của động cơ tên lửa từ loại tên lửa chống tăng đến tên lửa tầm xa đều phải dùng đến PG. Đây là loại vật liệu đặc biệt quan trọng trong công nghiệp chế tạo thiết bị công nghệ cao (các loại lò trên 2000 o C) và công nghiệp sản xuất tên lửa nên liên quan trực tiếp đến quốc phòng của các nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất ra một công nghệ chế tạo PG của luận văn này có thể sẽ là bước tiến mới với nền khoa học kĩ thuật, công nghiệp cũng như quốc phòng của nước ta. Luận văn đặt ra mục tiêu là khảo sát rõ hơn sự ảnh hưởng của thông số nhiệt độ lên cấu trúc nano của tinh thể PG dựa trên những nghiên cứu đã có về việc tổng hợp Graphite nhiệt phân (PG) bằng phương pháp Lắng đọng pha hơi hóa học (CVD) tại Việt Nam.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2185
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVTN-TranSiTrongKhanh.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
Mau thong tin luan van-TranSiTrongKhanh.pdf324.44 kBAdobe PDFView/Open
tóm tắt lv-TranSiTrongKhanh.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.