Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2171
Title: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LÊN CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA MÀNG MỎNG PZT
Authors: Nguyễn Huy, Tiệp
Keywords: PLD/PED, PZT , Si/SRO/PZT, Vật liệu sắt điện và áp điện
Issue Date: 16-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2171
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat KLTN_NHTiep.doc22 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.