Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2168
Title: TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN MẠNG UMTS
Authors: Lê Quang Duẩn
Issue Date: 2011
Abstract: Mạng UMTS là sự kết hợp của vùng chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh. Dó đó nó cần sử dụng thông tin điều khiển được gọi là báo hiệu để điều khiển các hoạt động trong mạng.Trong khóa luận trình bày về kiến trúc mạng của mạng di động GSM, các phiên bản R99, R-4 và R-5 của mạng UMTS và các loại báo hiệu được sử dụng trong mạng UMTS. Trong kiến trúc mạng của mạng di động GSM trình bày về các thành phần cấu tạo nên mạng GSM ví dụ như BTS, BSC, HLR,VLR, .... Đối với mạng UMTS trình bày về các thành phần cấu tạo nên mạng lõi và các giao diện được sử dụng trong mạng UMTS. Trong khóa luận còn trình bày về báo hiệu SS7 và báo hiệu Sigtran cùng với các thủ tục điều khiển trong mạng UMTS.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2168
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt KL.docx10.92 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.