Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2159
Title: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỰ CỐ DÙNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
Authors: Hà Thành Đạt
Issue Date: 2011
Abstract: Trong lịch sử tồn tại và phát triển của loài người thì hệ thống cảnh báo sự cố đã được nghiên cứu ứng dụng và mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm thiểu thiệt hại ,nâng cao năng suất lao động…Khi mạng cảm biến không dây ra đời với ưu điểm có thể thu thập thông tin trên diện rộng,có thể triển khai trên mọi địa hình (thậm trí tại cả những vị trí mà con người không thể tiếp cận) và loại bỏ sự phức tạp của việc đi dây thì chúng ta nhận thấy mạng cảm biến không dây hoàn toàn có thể ứng dụng tạo các hệ thống cảnh báo sự cố thông minh hiện đại . Chính vì thế trong khóa luận chúng ta nghiên cứu hệ thống cảnh báo sự cố ứng dụng mạng cảm biến không dây nhằm mô tả,đánh giá và phát triển hệ thống.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2159
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat_KLTN52.doc25.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.