Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2149
Title: TÌM HIỂU VỀ HẠT NANO VÀNG VÀ CÁC HƯỚNG ỨNG DỤNG HIỆN NAY
Authors: Bùi Quang, Tiến
Keywords: kit chuẩn đoán, nano
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2149
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÌM HIỂU VỀ HẠT NANO VÀNG VÀ CÁC HƯỚNG ỨNG DỤNG HIỆN NAY.doc2.22 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.