Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2127
Title: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER BÁN DẪN TRONG ĐO KHOẢNG CÁCH
Authors: Bùi Đại, Thạch
Keywords: LiDAR, laser bán dẫn, đo khoảng cách
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2127
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.