Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2115
Title: VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG CHỨA ĐẤT HIẾM NHẰM ỨNG DỤNG TRONG Y SINH
Authors: Vũ Đức, Tú
Keywords: Vật liệu nano, YVO4: Eu3+, vi sóng, phát quang mạnh
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2115
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG CHỨA ĐẤT HIẾM NHẰM ỨNG DỤNG TRONG Y SINH.doc32 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.