Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2106
Title: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN MỘT SỐ TÍNH CHẤT PHÁT XẠ CỦA LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO PHÁT TẠI BƯỚC SÓNG 670nm
Authors: Phạm Ngọc, Linh
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2106
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.