Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2105
Title: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO VÀ MÔ PHỎNG MỘT VÀI THÔNG SỐ TRONG PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ
Authors: Nguyễn Văn, Giang
Đinh Văn, Châu
Keywords: Pin mặt trời hữu cơ
MEHPPV
Issue Date: 14-Jun-2011
Abstract: Hiện nay sự cạn kiệt của các nguồn năng lượng hóa thạch đã đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết với con người là làm sao phát triển các nguồn năng lượng mới và sạch. Trong bối cảnh đó việc chế tạo pin mặt trời là một hướng đi đúng đắn và đầy triển vọng. Các pin mặt trời vô cơ chế tạo từ Silic có hiệu suất cao nhưng giá thành đắt và yêu cầu kỹ thuật cao. Ngược lại các pin mặt trời hữu cơ tuy có hiệu suất thấp hơn nhưng có khả năng hấp thụ ánh sáng tốt và được chế tạo khá đơn giản. Vì vậy tôi lựa chọn thực hiện khóa luận “Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu chế tạo và mô phỏng một vài thông số trong pin mặt trời hữu cơ”. Khóa luận cung cấp cái nhìn tổng quan về pin mặt trời, tính chất quang của một vài vật liệu phổ biến sử dụng để chế tạo pin mặt trời hữu cơ, cũng như mô phỏng sự phân bố của từ trường ánh sáng, sự suy hao năng lượng ánh sáng khi pin hoạt động. Một số pin có cấu trúc đơn lớp (ITO/MEH-PPV/Al) đã được chế tạo. Lớp bán dẫn hữu cơ MEH-PPV trong pin là nơi diễn ra sự hình thành các exiton, tiền đề để chuyển hóa quang năng thành điện năng. Phép đo IV trong điều kiện không chiếu sáng được thực hiện đối với 2 mẫu pin có độ dày lớp hoạt quang khác nhau.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2105
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.