Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2094
Title: NGHIÊN CỨU HỆ LASER RẮN ND:YAG XUNG NGẮN BƠM BẰNG LASER BÁN DẪN LIÊN TỤC
Authors: Đõ Xuân, Khanh
Keywords: laser rắn ,Nd:YAG , xung ngắn
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2094
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.