Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2093
Title: NGHIÊN CỨU HỆ KÍNH HIỂN VI ĐỒNG TIÊU QUÉT LASER VÀ ỨNG DỤNG TRONG HIỆN ẢNH TẾ BÀO
Authors: Đoàn Ngọc, Giang
Keywords: LSCM, độ tương phản
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2093
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.