Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2091
Title: Khảo sát cấu trúc hạt nano vàng ứng dụng cố định phân tử sinh học
Authors: Cao Văn, Vượng
Keywords: hạt nano vàng (gold nano particles), ứng dụng y sinh
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2091
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.