Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2088
Title: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁC HẠT NANO-MICRO TỪ TÍNH TRONG HỆ VI LƯU
Authors: Chu Văn, Long
Keywords: Hạt nano từ tính, vật liệu từ nano
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2088
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, ĐIỆN CỦA TOR HỢP NANO COMPOSITES PANi_TiO2.doc30.5 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.