Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2077
Title: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Authors: Nguyễn Thị Như, Quỳnh
Issue Date: 19-May-2016
Abstract: Ngày nay, nhu cầu học tiếng Anh của con người đang ngày càng tăng cao, nhất là trong thời buổi hội nhập quốc tế như hiện nay. Bên cạnh đó, thị trường điện thoại di động cũng không ngừng phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng. Do đó, khóa luận này trình bày về việc xây dựng một ứng dụng cho phép người dùng có thể học từ vựng tiếng anh trên chính chiếc điện thoại di động thông minh của họ. Hệ thống gồm hai phần cơ bản: phần thứ nhất là phía máy chủ, phần thứ hai là phía máy khách. Phía máy chủ sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ các dữ liệu về người dùng, dữ liệu về từ vựng, các bài học, bài kiểm tra đánh giá; đồng thời xử lý những thông tin phía máy khách gửi về. Phía máy khách sẽ hiển thị dưới dạng một ứng dụng cho phép người dùng đăng nhập vào và thực hiện việc học từ vựng tiếng anh. Hệ thống xây dựng trên ngôn ngữ Java ở phía máy khách và ngôn ngữ PHP ở phía máy chủ; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý dữ liệu. Kết quả thu được của hệ thống thử nghiệm đã đáp ứng được phần nào nhu cầu học tiếng anh trên điện thoại di động của người dùng.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2077
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[KLTN]NguyenThiNhuQuynh.docx1.58 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.