Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2064
Title: KHẢO SÁT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP ỨNG DỤNG CHO KĨ THUẬT CHIẾU SÁNG RẮN
Authors: Vũ Thái, An
Issue Date: 15-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2064
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ NanoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.