Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1984
Title: PHÂN TÍCH, XỬ LÝ TÍN HIỆU CỦA HỆ THỐNG RADAR THỤ ĐỘNG SỬ DỤNG TÍN HIỆU PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ
Authors: Lương, Minh Đức
Keywords: Hệ thống Radar thụ động
Hàm mù trong Radar
Tín hiệu FM và DVB-T
Issue Date: May-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1984
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Điện tử Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duclm-Tóm tắt.pdf296.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.