Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1965
Title: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KẾT HỢP TẦN SỐ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH SIÊU ÂM CẮT LỚP
Authors: Dam Duc, Cuong
Keywords: siêu âm
Issue Date: 9-Jan-2018
Abstract: Tạo ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng tán xạ ngược dựa trên hai nguyên lý hoạt động là lặp Born (Born Iterative Method – BIM) và lặp vi phân Born (Distorted Born Iterative Method – DBIM) là hai phương pháp được cho là tốt nhất hiện nay cho tạo ảnh tán xạ. Trong đó lặp vi phân Born có ưu điểm là tốc độ hội tụ nhanh là phương pháp tác giả lựa chọn để cải tiến. Luận văn này đề xuất phương pháp sử dụng 2 tần số trong khôi phục ảnh. Các kết quả đánh giá cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1965
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Điện tử Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVTNCUONG_26_11.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.