Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1960
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VỚI HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM PLC HÃNG MITSUBISHI (16 MODULE-HỆ THỐNG BƠM TỰ ĐỘNG, DÂY CHUYỀN DÁN NHÃN,…)
Authors: Nguyễn, Huữ Giáp
Keywords: GX-Works2
EDIBON
PLC
MITSUBISHI
ngôn ngữ bậc thang
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu được khi nghiên cứu, tìm hiểu về mô đun PLCE-MIT và 16 mô đun N-PLCE do hãng EDIBON thiết kế phục vụ giảng dạy. Từ đó xây dựng sơ đồ thuật toán và chương trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang cho từng mô đun N-PLCE. Trong khóa luận có sử dụng phần mềm GX Works2 để viết chương trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1960
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tóm tắt.docx294.73 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.