Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1958
Title: LẬP TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH IOS
Authors: Lê, Văn Bé
Keywords: CSR1010
Bluetooth low energy
Xcode
Objective-C
Issue Date: May-2017
Abstract: Ngày nay với sự phát triển của Internet of Things (IoT) mọi thứ đang dần trở nên thông minh hơn. Với việc ra đời của Bluethooth Low Energy đã mở ra nhiều hướng phát triển cho IoT. Trong khóa luận này, em nghiên cứu và phát triển phần mềm điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng Bluetooth và chạy trên hệ điều hành iOS. Vi điều khiển được sử dụng là CSR1010 với khả năng tiết kiệm năng lượng và cấu hình mạnh mẽ. Trong khóa luận tập trung nghiên cứu theo mô hình Server/Client. Tập trung nghiên cứu và phát triển phần mềm điều khiển có khả năng kết nối tới các thiết bị, nhận dữ liệu và ra lệnh điều khiển. Phần mềm được thiết kế bằng ngôn ngữ Objective-C và chạy khả dụng trên hệ điều hành iOS.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1958
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat KLTN.docx32.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.