Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1955
Title: NGHIÊN CỨU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY THỬ RUNG CỦA HÃNG ETS. SOLUTION
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: thử rung động, ETS. Solution
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu đƣợc khi nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển thử rung của hãng ETS. Solution, các lý thuyết về điện động lực học, dòng chạy của dòng điện trong từ trƣờng. Trong khóa luận cũng giới thiệu qua về cấu tạo của các bộ phận trong một hệ thống thử rung động hoàn chỉnh của hãng ETS. Solution và cách lắp đặt tối ƣu nhất để cho hệ thống hoạt động một cách ổn định.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1955
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat khoa luan.pdf407.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.