Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1954
Title: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC HÃNG OMRON PHỤC VỤ ĐÀO TẠO (HỆ THỐNG TRỘN CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG, BÃI ĐỖ XE, ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG,…)
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: PLC
OMRON
CX – Programmer
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu được khi nghiên cứu về PLC của hãng OMRON nhằm mục đích phục vụ cho việc đào tạo. Trong khóa luận có sử dụng phần mềm CX – Programmer để viết chương trình hoạt động cho các module được giới thiệu trong khóa luận.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1954
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.docx36.69 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.