Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1953
Title: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC MỘT SỐ VẬT THỂ (MÔ HÌNH XE HƠI, TÀU...) TRONG ỐNG GIÓ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC
Authors: Nguyễn, Thành Long
Keywords: Khí động học, dòng chảy
ống gió
lực cản
ôtô,
tàu, máy bay,
ANSYS FLUENT
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu được khi nghiên cứu về mô hình đường hầm gió (ống gió) tốc độ thấp TA50/250C, lý thuyết khí động lực học áp dụng trên các mô hình ôtô, thân máy bay, nhà ở; lý thuyết về dòng chảy trong ống phục vụ cho nghiên cứu, kiểm thử. Kết quả về áp suất, vận tốc và các thông số khí động liên quan được thu thập, phân tích đưa ra hình ảnh trực quan về ảnh hưởng của lực cản không khí lên ôtô, tàu, thân máy bay, thiết bị phóng và so sánh, đánh giá lực cản này giữa các mô hình. Trong khóa luận có sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT để “mô phỏng trực quan” sự phân bố áp suất xung quanh mô hình ôtô, thân máy bay, thiết bị phóng. Ngoài ra phần mềm còn mô phỏng được sự chuyển động tương đối của các dòng khí so với mô hình hay nói cách khác mô tả được các dòng khí chuyển động qua bề mặt ôtô, tàu, thân máy bay, thiết bị phóng khi chuyển động
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1953
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT KLTN LongNT.pdf228.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.