Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1950
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG 16 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MẪU CHO PLC HÃNG SIEMENS PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
Authors: Lê, Văn Sơn
Keywords: PLC S7-1200
module EDIBON
phần mềm TIA Portal V13
ngôn ngữ Ladder. 
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày các kết quả thu được khi nghiên cứu PLC S7-1200 bởi các PLCE, là module đào tạo PLC thiết kế bởi EDIBON, nhằm phục vụ cho nghiên cứu của các khóa khác sau này. Trong khóa luận có sử dụng phần mềm TIA Portal V13 của Siemens để viết chương trình mô phỏng các modul bằng ngôn ngữ lập trình Ladder. Với các module có tính thực tế cao như hệ thống băng tải, bãi đỗ xe, hệ thống trộn vật liệu, …
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1950
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTatKL.docx35.4 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.