Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1949
Title: ỨNG DỤNG WIFI TRONG VIỆC GIÁM SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
Authors: Nguyễn, Đình Mạnh Linh
Keywords: IoT
MQTT,
nhà thông minh
mạng không dây
Issue Date: May-2017
Abstract: Từ đấy, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với IoT, AI, VR, SMAC, đang dần biến đổi thế giới thực thành thế giới số hóa. Do đó Đề tài ứng dụng công nghệ Wifi vào việc giám sát một số thông số môi trường với NodeMCU cùng mới mạng MQTT sẽ là một giải pháp có tính công nghệ và ứng dụng cao trong IoT và sẽ là xu thế công nghệ trong tương lai. Khóa luận nhằm mục đích nghiên cứu và các phương pháp triển khai một hệ thống IoT trong hộ gia đình. Sau quá tình tìm hiểu và nghiêm cứu, hệ thống đã thu nhận và giám sát được thông số từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến từ và gửi lên hệ thống để theo dõi. Có thể điều khiển các thiết bị điện.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1949
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.docx28.75 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.