Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1947
Title: Khóa luận trình bày về hệ thống kéo nén đa trức năng Instron 5969, cảm biến load cell để đo lực, long travel extensometer cảm biến dùng để đo độ giãn dài, phần mềm instron bluehill 3 để xử lý các số liệu kết quả đo, quy trình tạo một phương pháp thử nghiệm trên phần mềm bluehill 3 và quy trình vận hành hệ thống giúp ta xác định được các tính cơ lý của một vật liệu.
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Trao đổi nhiệt, PID
LabVIEW,
PCIe-6321.
Issue Date: May-2017
Abstract: Hiện nay các thiết bị trao đổi nhiệt được sử dụng rộng rãi trong việc sưởi ấm không gian, các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu, hóa chất, nhà máy lọc dầu, khí tự nhiên, xử lý nước thải, điều hòa nhiệt độ. Bộ điều khiển PID là bộ điều khiển được sử dụng nhiều nhất trong các bộ điều khiển phản hồi. Khóa luận này nghiên cứu cách để điều khiển một hệ thống có sử dụng bộ trao đổi nhiệt, kết hợp với việc sử dụng thuật toán PID trong việc điều khiển. Các lý thuyết liên quan đến điều khiển PID, xây dựng mô hình toán học cho hệ thống, cấu trúc phần cứng của hệ thống điều khiển nhiệt độ dòng chất lỏng. Phần mềm LabVIEW được sử dụng để lập trình và xây dựng giao diện đo cho hệ thống với các ưu điểm như khả năng xử lý, phân tích dữ liệu, ngôn ngữ dễ hiểu. Các kết quả về nhiệt độ được thu thập thông qua card giao tiếp PCIe-6321. Phần mềm giao tiếp LabVIEW đọc lên giá trị điện áp từ bộ thu thập, sau đó chuyển đổi, hiển thị về dạng đồ thị. Kết quả được so sánh với lý thuyết và cho thấy sự phù hợp tốt các tính toán của hệ thống sử dụng thuật toán PID. Cuối cùng, nghiên cứu đã tìm được các thông số phù hợp thể hiện hàm truyền của hệ thống và các thông số PID phù hợp giúp hệ thống hoạt động tốt và chính xác nhất. Từ đó có thể mô phỏng hệ thống với các thí nghiệm khác nhau để đánh giá hệ thống.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1947
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.docx273.73 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.