Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1943
Title: NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VA ĐẬP CEAST9050 PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh
Keywords: Thử nghiệm va đập
khai thác chức năng
hệ thống CEAST9050
Issue Date: May-2017
Abstract: Nội dung khóa luận trình bày những kết quả nghiên cứu khai thác chức năng, nguyên lý hoạt động của hệ thống thiết bị thử nghiệm va đập CEAST9050, đề ra các hướng sử dụng, xây dựng quy trình thử nghiệm an toàn nhằm khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị, từ đó, khóa luận rút ra nhận xét ứng dụng hệ thống phục vụ cho mục đích đào tạo
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1943
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.docx32.1 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.