Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1941
Title: Nghiên Cứu Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Trong Môi Trường .Net Phục Vụ Chuẩn Đoán Một Số Bệnh Tim Mạch Theo Cơ Chế Thử Nghiệm Gắng Sức
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Keywords: Điện tâm đồ gắng sức, Cơ sở dữ liệu điện tâm đồ gắng sức, Giao diện người dùng phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu điện tâm đồ gắng sức.
Issue Date: May-2017
Abstract: Điện tâm đồ gắng sức, một phương pháp chuẩn đoán các bệnh tim mạch dựa vào các tín hiệu điện tâm đồ khi bệnh nhân đang thực hiện gắng sức. Phương pháp điện tâm đồ gắng sức gần đây được cho là một trong những phương pháp đang được giới chuyên gia hàng đầu ưu tiên sử dụng để chuẩn đoán các bệnh về tim mạch. Để phương pháp này được thực hiện một các hiệu quả thì điều cần chú ý nhất chính là việc lưu lại chính xác các tín hiện điện tâm đồ của 12 chuyển đạo để phục vụ chuẩn đoán cũng như các thông số nhịp tim, nhịp thở, huyết áp… Để dễ dàng hơn cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, có rất nhiều ý tưởng sử dụng các phần mềm chuyên dụng lưu trữ, quản lý dữ liệu để thực hiện công việc lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu. Trong đề tài khóa luận này, tôi muốn giới thiệu một trong những phương pháp giải quyết vấn đề trên, đó là sử dụng phần mềm SQL Server để lưu trữ dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ C# trong phần mềm Visual Studio để thực hiện quản lý dữ liệu. Khóa luận sẽ tập trung trình bày những đặc diểm cơ bản về quá trình xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, phương pháp gắng sức điện tâm đồ và chuẩn đoán bệnh dựa trên tín hiện điện tâm đồ gắng sức, quản lý cơ sở dữ liệu điện tâm đồ gắng sức và giao diện người dùng phục vụ quản lý dữ liệu điện tâm đồ gắng sức.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1941
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTatKLTN_NguyenThiThuThao.pdf502.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.