Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1939
Title: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI, ĐỊNH DẠNG CÁC FILE THIẾT KẾ MẠCH IN VỀ DẠNG CHUẨN PHỤC VỤ CÔNG ĐOẠN KHOAN MẠCH IN TRÊN MÁY CNC-CCD/2 HÃNG: BUNGARD
Authors: Vũ, Trí Hà
Keywords: Máy khoan mạch in CNC-CCD/2
phần mềm RouterPro 3000
Issue Date: May-2017
Abstract: Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay thì quá trình thực hiện khoan mạch tin tự động là rất cần thiết,nó giúp cho việc khoan mạch trở nên nhanh và hiệu quả hơn. Trong công đoạn khoan mạch in tự động trên máy CNC-CCD/2 đó thì em làm về việc nghiên cứu chuyển đổi,định dạng các file thiết kế mạch in về dạng chuẩn phục vụ công đoạn khoan mạch. Ngoài ra khóa luận của em có thêm về các đặc tính,chỉ dẫn an toàn của máy CNC-CCD/2.Và có thêm về cách vận hành máy và cách sử dụng phần mềm Router Pro 3000.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1939
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOMTATHA.docx32.32 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.