Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1938
Title: NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM KÉO NÉN VÀ PHẦN MỀM ĐI KÈM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO
Authors: Vũ, Thị Thu Thủy
Keywords: Thử nghiệm kéo nén
khai thác chức năng
hệ thống Instron 5969
phần mềm Instron Bluehill.
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày chức năng, nguyên lý hoạt động và các phương pháp thử nghiệm kéo nén trên hệ thống Instron 5969 để tìm ra cơ tính của vật liệu. Đồng thời, khóa luận còn trình bày thử nghiệm các vật liệu trên máy kéo nén kết nối với thiết bị máy tính để xử lý số liệu kết quả đo qua phần mềm Instron Bluehill từ đó rút ra nhận xét ứng dụng hệ thống phục vụ cho mục đích kiểm nghiệm và đào tạo
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1938
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.docx34.28 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.