Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1935
Title: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ MẠ XUYÊN LỖ MẠCH IN NHIỀU LỚP TRÊN DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT MẠCH IN HÃNG BUNGARD
Authors: Vũ, Công Hợi
Keywords: Ăn mòn kim
mạ xuyên lỗ
mạch in nhiều lớp
Jet 34d
Compacta30
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu được khi nghiên cứu quá quy trình ăn mòn kim loại bằng máy Jet 43d và mạ xuyên lỗ mạch bằng hệ thống bể mạ xuyên lỗ Compacta 30 mạch in nhiều lớp trong dây truyền sản xuất mạch in hãng Bungard.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1935
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.docx396.09 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.