Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1931
Title: NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM SSCNC PHỤC VỤ GIA CÔNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN MÁY TIỆN STARCHIP 400
Authors: Phạm, Đức Huân
Keywords: SSCNC
Starchip400CNC
máy tiện
CNC.
Issue Date: May-2017
Abstract: Đề tài khóa luận của em là “Nghiên cứu mô phỏng trên phần mềm SSCNC phục vụ gia công một số sản phẩm trên máy tiện Starchip 400”.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1931
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Template-Khoa-luan-Pham-Duc-Huan-2.docx7.65 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.