Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1930
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MẪU CHO PLC HÃNG SIEMENS PHỤC VỤ ĐÀO TẠO (HỆ THỐNG TRỘN CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG, BÃI ĐỖ XE, ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG…)
Authors: Nguyễn, Bá Hữu
Keywords: PLC S7-1200
modul EDIBON
phần mềm TIA Portal V13
ngôn ngữ Ladder
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày các kết quả thu được khi nghiên cứu PLC S7-1200 bởi các PLCE, là modul đào tạo PLC thiết kế bởi EDIBON, nhằm phục vụ cho nghiên cứu của các khóa khác sau này. Trong khóa luận có sử dụng phần mềm TIA Portal V13 của Siemens để viết chương trình mô phỏng các modul, bằng ngôn ngữ lập trình Ladder. Với các modul có tính thực tế cao như hệ thống băng tải, hệ thống lọc nước, hệ thống phân loại vật liệu …
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1930
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT KHOA LUAN_NGUYEN BA HUU.docx60.38 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.