Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1927
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ DÒNG CHẢY KHÔNG KHÍ VỚI CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP THEO THUẬT TOÁN PID
Authors: Phạm, Đình Thắng
Keywords: LabVIEW,
PID Controller
RYC-TAR
, PCIe-6321.
Issue Date: May-2017
Abstract: Ngày này, các bộ điều khiển cổ điển vẫn đóng một vai trò quan trọng nhất định trong quá trình điều khiển các hệ thống công nghiệp và PID là một bộ điều khiển được sử dụng nhiều trong các ứng dụng điều khiển nhiệt độ. Khóa luận này tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển PID có thể điều khiển mô-đun dòng chảy khí khi sử dụng các cảm biến công nghiệp. Phần mềm thu thập dữ liệu được xây dựng trên LabVIEW sẽ đọc giá trị điện áp trả về từ các cảm biến thông qua Card giao tiếp PCIe-6321, sau đó sẽ tính toán và hiển thị các giá trị liên quan. Các kết quả được so sánh với lý thuyết và cho thấy sự tối ưu của thuật toán PID.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1927
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.docx77.93 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.