Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1921
Title: NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC CÁC VẬT THỂ KHÁC NHAU TRÊN MÔ HÌNH ỐNG GIÓ DỰA TRÊN CÁC CẢM BIẾN LỰC
Authors: Cao, Bá Chí
Keywords: Khí động học, hầm khí động
động lực học
, mô hình ngôi nhà
, mô hình hình trụ, mô hình nửa hình trụ.
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận trình bày những kết quả thu được khi nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát một số mô hình vật thể trong phòng thí nghiệm 310-G2 trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, các mô hình bao gồm mô hình ngôi nhà, mô hình hình trụ và mô hình nửa hình trụ, lý thuyết khí động lực học của các mô hình, lý thuyết dòng chảy trong ống, phục vụ cho việc nghiên cứu, khảo sát. Trong khóa luận có sử dụng Phần mềm TARAD của nhà sản xuất hãng EDIBON TA 50/250 C được sử dụng để hiển thị kết quả về áp suất bằng hình ảnh sơ đồ của các chân đo cụ thể để phân tích dữ liệu. Các kết quả về áp suất, vận tốc và các thông số khí động liên quan đã được thu thập thông qua card giao tiếp PCIe-6321.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1921
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom-tat-KLTN-Cao-Ba-Chi.doc143 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.