Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1918
Title: NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM SSCNC CHỨC NĂNG MÁY PHAY CNC TRỤC THẲNG GSM - 800S
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Keywords: Máy công cụ CNC
Computer Numerical Control, máy phay CNC.
Issue Date: May-2017
Abstract: Trong nền công nghệ phát triển không ngừng cùng với đó là sự hình thành những thành tựu mang đến nhiều lợi ích cho con người trong cuộc sống và sản xuất. Trong đó phải kể đến sự hình thành và phát triển của máy công cụ CNC (Computer Numerical Control ) đặc biệt là máy phay CNC. Để tìm hiểu và phát triển trên tiềm năng đó em đã thực hiện đề tài nghiên cứu mô phỏng và khai thác chức năng máy phay CNC trục thẳng GSM - 800S. Trong đề tài tìm hiểu về tổng quan về máy công cụ CNC, máy phay CNC, giới thiệu máy phay CNC trục thẳng GSM - 800S, lập trình gia công sản phẩm trên phần mềm Mastercam và thực hiện mô phỏng gia công trên phần mềm SSCNC
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1918
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtatkhoaluan.pdf378.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.