Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1915
Title: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH LƯỢNG BA THÀNH PHẦN DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN
Authors: Nguyễn, Việt Giang
Keywords: định lượng, mạch điều khiển,
vi điều khiển Pic16F877A
Issue Date: May-2017
Abstract: Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong cuộc sống cũng như trong sản xuất là rất cần thiết. Điều đó giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động cho công nhân….Ngày nay tự động hóa quá trình sản xuất là điều tất yếu và không thể thiếu. Trong đó, khâu định lượng đóng vai trò rất quan trọng, nhằm xác định chính xác khối lượng nguyên liệu đầu vào cũng như khối lượng sản phẩm ở đầu ra. Nhận biết được điều đó nên em lựa chọn khóa luận “Thiết kế bộ điều khiển định lượng ba thành phần dùng vi điều khiển”. Nội dung khóa luận nhằm tìm hiểu hệ thống điều khiển định lượng, vi điều khiển Pic16F877A, xây dựng chương trình điều khiển, thiết kế phần cứng bằng phần mềm Altium, mô phỏng mạch bằng Proteus. Sau khi mô phỏng thành công thì sẽ tiến hành làm mạch in
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1915
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt KL.docx216.32 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.