Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1913
Title: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀN THEO QUỸ ĐẠO CÓ SỬ DỤNG ROBOT CÔNG NGHIỆP
Authors: Nguyễn, Thị Hân
Keywords: Robot hàn ABB IRB_2600ID
lập trình với RobotStudio.
Issue Date: May-2017
Abstract: Hiện nay cùng với đà phát triển của công nghiệp hóa hiện đại hóa, công nghệ hàn ngày càng trở thành mối quan tâm trọng điểm của các cán bộ kỹ thuật với mục tiêu sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống. Việc ứng dụng Robot hàn vào quá trình sản xuất mang lại chất lượng và hiệu quả sản xuất cao. Tự động hóa thì tất yếu không thể bỏ qua yếu tố tự động do vậy đề tài khóa luận tốt nghiệp của em đã đi sâu nghiên cứu xây dựng chương trình hàn theo quỹ đạo sử dụng phần mềm RobotStudio trên máy tính để mô phỏng, sau đó nạp chương trình đã được lập trình vào Robot ABB IRB _2600ID để Robot tự động hàn theo quỹ đạo đã định sẵn trong chương trình.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1913
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom_tat_han.docx53.45 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.