Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1909
Title: NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CHỨC NĂNG THIẾT BỊ CHỤP PHIM VÀ KHOAN LỖ TỰ ĐỘNG (TRÊN MÁY CCD/2) TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MẠCH IN
Authors: Đỗ, Nguyên Toại
Keywords: Phim Hellas
RoutePro 3000
CCD/2
nghiên cứu và khai thác chức năng.
Issue Date: May-2017
Abstract: Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu và khai thác chức năng máy khoan mạch tự động CCD/2 và máy chụp Phim Hellas, nghiên cứu cấu tạo và cách vận hành máy trong dây chuyền sản xuất mạch in tự động. Khi vận hành CCD/2 chúng ta phải sử dụng phần mềm điều khiển RoutePro 3000 để điều khiển toàn bộ hoạt động của máy.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1909
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat-Toai.docx511.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.