Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1904
Title: Nghiên cứu đặc tính các cảm biến và cơ cấu chấp hành thuộc bộ thí nghiệm AEL – CM4 phục vụ đào tạo
Authors: Phạm, Thị Hoa
Issue Date: 2016
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1904
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt khóa luận - Phạm Hoa.pdf104.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.