Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1896
Title: KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ NHIỆT THUỘC BỘ THÍ NGHIỆM BS-5 PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
Authors: Trần, Văn Cương
Keywords: Lò nhiệt
Bộ thí nghiệm BS-5
cặp nhiệt độ
Issue Date: 2016
Abstract: Bộ thí nghiệm BS-5 là một mô hình thu nhỏ của một lò nhiệt trong công nghiệp, được thiết kế để phục vụ đào tạo. Mục đích của bộ thí nghiệm nhằm giúp sinh viên nắm bắt một cách chính xác nhất các đặc tính và nguyên lý hoạt động của một số loại cảm biến nhiệt độ được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, cũng như các phương pháp đo đạc, kiểm soát nhiệt độ lò sấy trong công nghiệp.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1896
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần văn Cương_tóm tắt KLTN.pdf186.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.