Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1891
Title: THIẾT KẾ BỘ ĐỊNH LƯỢNG BA THÀNH PHẦN DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN
Authors: Biện, Thế Hùng
Keywords: Bộ định lượng
vi điều khiển PIC
Issue Date: 2016
Abstract: Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, khâu định lượng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm xác định chính xác khối lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm. Bộ điều khiển định lượng chính là bộ não trung tâm tâm chỉ huy mọi hoạt động của hệ thống. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ các bộ điều khiển định lượng ngày càng được nâng cấp và đa chức năng hơn. Trong khóa luận này em thiết kế bộ điều khiển định lượng ba thành phần sử dụng vi điều khiển PIC. Nội dung của Đồ án sẽ tập trung trình bày những đặc điểm cơ bản của hệ thống điều khiển định lượng, vi điều khiển PIC và phương án thiết kế bộ định lượng ba thành phần dùng vi điều khiển.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1891
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THIẾT KẾ BỘ ĐỊNH LƯỢNG BA THÀNH PHẦN DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN.pdf178.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.