Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1889
Title: NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CÁC CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ THUỘC BỘ THÍ NGHIỆM BS - 2 VÀ ỨNG DỤNG
Authors: Nguyễn, Hữu Điền
Keywords: Module kiểm tra nhiệt độ BS-2
BS-2 Edibon
PT100
Issue Date: 2016
Abstract: Đo nhiệt độ là một công việc thiết thực với nhiều phương pháp đo khác nhau cũng như theo nhu cầu đo khác nhau, đo nhiệt độ cao hay thấp, đo cần sự chính xác cao hay không cao. Sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu bộ thí nghiệm kiểm tra nhiệt độ BS-2, tôi đã lựa chọn thiết kế một mạch đo nhiệt độ sử dụng cảm biến PT100 cho dải đo 0 - 400 oC để có thể ứng dụng đo nhiệt độ trong công nghiệp. Và nội dung đi sâu vào 3 phần chính là tìm hiểu nghiên cứu các cảm biến thuộc bộ thí nghiệm module BS-2, xây dựng chế tạo mạch ứng dụng đo nhiệt độ sử dụng cảm biến PT100 kết hợp Vi điều khiển Atmega16, xây dựng giao diện giám sát nhiệt độ bằng ngôn ngữ C#.
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1889
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Hữu Điền_Tóm Tắt Khóa Luận.pdf101.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.